Thông tin liên lạc

Hiệp Hội Thương Mại Người Mỹ Gốc Việt - Washington DC

6251 Arlington Boulevard, Suite 401
Falls Church, VA 22042-3009
Phone: (571) 858-9909 
Fax: (703) 782-0212
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.